Wet scheiden zonder rechter

Dit wetsvoorstel regelt dat echtscheiding voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen en die het eens zijn over de echtscheiding mogelijk wordt via de burgerlijke stand in plaats van via de rechter

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-12-2013
Einddatum consultatie 09-02-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen.
Als inschakeling van de rechter niet langer altijd nodig zal zijn, zal in die gevallen evenmin sprake hoeven zijn van verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Echtgenoten die willen scheiden kunnen dan net als samenwoners die uit elkaar gaan, zelf afspraken maken over de gevolgen van hun scheiding. Desgewenst kunnen zij juridisch advies inwinnen. De echtgenoten kunnen afspraken maken over bijvoorbeeld de verdeling van eventuele gemeenschappelijke bezittingen, voortzetting van gebruik van de woning waarin de echtgenoten wonen, alimentatie en pensioenverrekening.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Echtgenoten die willen scheiden
Rechterlijke macht
Advocatuur
Notariaat
Mediators
Ambtenaren van de burgerlijke stand

Verwachte effecten van de regeling

Vereenvoudiging van de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen die het eens zijn over de echtscheiding, tevens kostenbesparing voor de burger.

Doel van de consultatie

In het regeerakkoord Bruggen Slaan is afgesproken dat echtscheiding zonder rechter mogelijk wordt voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen die het eens zijn over de echtscheiding. Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van deze afspraak in het regeerakkoord. Graag ontvangen wij uw reacties op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.