Wetsvoorstel publicatie door particulieren van camerabeelden van diefstal of vernieling

Dit wetsvoorstel regelt dat burgers en bedrijven camerabeelden van misdrijven mogen publiceren ter ondersteuning van de opsporing, mits:
1. het uitsluitend gaat om diefstal of vernieling. Inbraak is daaronder inbegrepen;
2. het feit duidelijk zichtbaar is op de beelden;
3. er aangifte is gedaan en de beelden ter beschikking van de politie worden gesteld;
4. de identiteit van de verdachte niet bekend is;
5. andere personen dan de verdachte niet herkenbaar in beeld worden gebracht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-04-2015
Einddatum consultatie 04-06-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

1) De identificatie (en daarmee de feitelijke opsporing) van gefilmde verdachten vergemakkelijken en de pakkans doen toenemen.
2) De omgang met beelden zorgvuldiger te laten plaatsvinden door het stellen van voorwaarden aan de publicatie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers en bedrijven.

Het wetsvoorstel heeft geen betrekking op journalisten, omdat het verbod om strafrechtelijke gegevens te verwerken nu reeds niet van toepassing is op journalistieke publicaties .

Verwachte effecten van de regeling

Met deze nieuwe vorm van burgerparticipatie bij de opsporing wordt optimaal gebruikgemaakt van de burger als informatiebron en als ondersteuner in opsporingsonderzoeken. Gevolg voor de maatschappij als geheel is dat meer daders kunnen worden gepakt. Nu is het particulieren en ondernemers wettelijk nog niet toegestaan om camerabeelden van verdachten te publiceren. Het publiceren van beelden wordt optioneel en moet aan voorwaarden voldoen. Burgers en bedrijven krijgen zo de kans bij te dragen aan de opsporing en verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige samenleving.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het concept-wetsvoorstel. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het concept-wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van het concept-wetsvoorstel

Meer informatie