Wetsvoorstel verhoging boetemaxima ACM

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-07-2014
Einddatum consultatie 05-09-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Om de effectiviteit van het markttoezicht van de ACM te vergroten, worden met dit conceptwetsvoorstel de wettelijke boetemaxima van de ACM verhoogd. Op deze manier wordt de preventieve afschrikkende werking van het toezicht van de ACM verhoogd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven, in het bijzonder bedrijven in de sectoren waarop sectorspecifiek markttoezicht van toepassing is.

Verwachte effecten van de regeling

Door de regeling worden verschillende boetemaxima verhoogd waardoor de ACM aan bedrijven waarop zij toezicht houdt hogere boetes voor overtredingen kan opleggen.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van het conceptwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.