Wetswijziging regionalisering brandweer

Conceptwijziging van de Wet veiligheidsregio’s aangaande de regionalisering van de brandweer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-01-2011
Einddatum consultatie 07-03-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wijziging met betrekking de regionalisering van de brandweer heeft zijn grondslag in de motie Hennis-Plasschaert (Kamerstukken II, 2010/11, 32 500-VI, nr. 23). Deze motie heeft als doel de brandweerorganisatie in Nederland eenvormig op regionaal niveau in te richten en daarmee de kwaliteit en de doelmatigheid van de brandweer te bevorderen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Op verzoek van de Stuurgroep OFV is deze conceptwijziging ter consultatie aangeboden aan deze Stuurgroep OFV met daarin vertegenwoordigd het Veiligheidsberaad (VB), het Nifv, het Nbbe en de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), GHOR-NL en de VNG. Daarnaast zijn de Vakvereniging Brandweervrijwilligers (VBV) en de vakcentrales Abvakabo en CNV Publieke Zaak geconsulteerd.

Verwachte effecten van de regeling

De wijzging aangaande regionalisering behelst dat de mogelijkheid voor de colleges van burgemeester en wethouders om een gemeentelijke brandweer te handhaven zal vervallen. Het wijzigingsvoorstel van de Wet veiligheidsregio’s zal resulteren in een generieke verplichting voor gemeenten om alle brandweergerelateerde taken bij gemeenschappelijke regeling over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Het bestuur van de veiligheidsregio’s dient vervolgens zorg te dragen voor één regionale brandweerorganisatie.

Doel van de consultatie

Naast alle reacties die zijn verkregen via de Stuurgroep OFV wordt via deze korte internetconsultatie getracht andere betrokkenen te informeren en de mogelijkheid te geven te reageren op deze wetswijziging.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op het gehele voorstel.

Meer informatie