Wet weerbaarheid defensie en veiligheid gerelateerde industrie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Bonaire
Datum 2 juli 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel Wet weerbaarheid defensie en veiligheid gerelateerde industrie? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.
Vanwege de Invoeringswet Openbare Lichamen BES, artikel 2, lid 2, wordt uw wetsvoorstel nu niet van toepassing op de BES. In uw Memorie legt u niet uit of het de bedoeling is, of niet, dat deze wet van toepassing is op de BES-eilanden. Daarmee voldoet nu niet aan comply or explainbeleid van het kabinet maar u doet ook geen recht aan artikel 132a Grondwet. Maar maatschappelijk, los van beleid en wetgeving, zegt u eigenlijk dat u geen aandacht heeft voor de eilanden (vergeten??) of dat u zich niet kunt voorstellen dat er op de eilanden ooit belangen op het spel kunnen staan. Uw wetsvoorstel is daarmee lelijk, neigend naar uitsluiting/discriminatie. Op dit punt zou u terug naar de tekentafel moeten. Begin niet bij de vraag of het wenselijk is om de wet ook op de BES van toepassing te laten zijn. De Grondwet en <«comply or explain>> werken namelijk echt anders: u moet als uitgangspunt nemen dat de wet ook op de BES van toepassing dient te zijn, tenzij er goede redenen zijn om het niet te doen.

Vraag2

Hebt u concrete voorstellen om het wetsvoorstel te verbeteren?
Toevoegen dat deze wet ook van toepassing is op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zie vele andere wetten voor een voorbeeld.