Wet weerbaarheid defensie en veiligheid gerelateerde industrie

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 2

Wilt u reageren op het wetsvoorstel Wet weerbaarheid defensie en veiligheid gerelateerde industrie? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.

Vraag 2 van 2

Hebt u concrete voorstellen om het wetsvoorstel te verbeteren?