Wet vereenvoudiging non-binaire geslachtsvermelding

Reactie

Naam H Vat
Plaats Rotterdam
Datum 17 november 2023

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van het voorstel reageren.
Ik vraag mij af in hoeverre ook gekeken is naar de teksten in internationale verdragen, zoals het Haagse Adoptieverdrag en de internationale CIEC-overeenkomsten. In die verdragen wordt vaak gesproken van vader en moeder en hoe verhoudt zich dat tot de in dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingen en de uitvoering daarvan.