Wijziging van de Wfpp voor financiële transparantie bij lokale partijen

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor financiële transparantie bij lokale partijen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2013
Einddatum consultatie 01-04-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het vergroten van de transparantie van de financieringsstromen van politieke partijen in het decentraal bestuur.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Politieke partijen in het decentraal bestuur en de donateurs van deze partijen, die ten minste 1.000 euro op jaarbasis doneren.

Verwachte effecten van de regeling

De financiering van deze partijen wordt transparanter, hetgeen in het democratisch belang is.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van commentaren om het wetsvoorstel verder te verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het gehele wetsvoorstel en de memorie van toelichting.