Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leidschendam-Voorburg
Datum 24 december 2021

Vraag1

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Daarnaast zijn er specifieke punten waarop uw input gewenst is:

1a) In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten verplicht worden om een transitievisie warmte (oftewel warmteprogramma in het wetsvoorstel) op te stellen. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is het opstellen van een warmteprogramma niet verplicht gesteld. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.) Er wordt voorgesteld dat gemeenten alleen een warmteprogramma moeten opstellen als ze de aanwijsbevoegdheid willen inzetten.
Vragen: Heeft het de voorkeur om gemeenten te verplichten om een warmteprogramma vast te stellen?
Zo ja: waarom?

1b) Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten elke 5 jaar de transitievisie warmte actualiseren. Ook is afgesproken dat deze actualisatietermijn wordt geëvalueerd. (Zie paragraaf 3.2.3 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een vaste frequentie voor warmteprogramma’s vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend? En: waarom?
Nee, nog geen wettelijke termijn voor de warmteprogramma's vastleggen. De afspraak is nu helder genoeg, maar enige flexibiliteit is wenselijk. Mogelijk zitten gemeente de komende jaren volop in de eerste transitiewijken en is het soms net te vroeg om gedwongen te worden om dan al het tweede plan te maken.

Vraag2

2) In het Klimaatakkoord is een termijn van 8 jaar genoemd tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. In de consultatieversie van het wetsvoorstel is deze termijn niet als verplichting opgenomen. (Zie paragraaf 2.4.2 van de memorie van toelichting.)
Vragen: Heeft het de voorkeur om een termijn in regelgeving vast te leggen?
Zo ja: waarom?
Welke termijn is volgens u passend als minimum? En: waarom?
Zo'n termijn dwingend opnemen lijkt me onwenselijk. Het is vooral een richtgetal om perspectief te bieden, maar er zijn zo veel onzekerheden dat dat nooit hard gemaakt kan worden. Het mag niet zo zijn dat een transitiewijk afgeraffeld moet worden om maar de termijn te kunnen halen. Ook zal de grootte van de transitiewijk en de beste warmteoplossing sterk bepalend zijn voor de doorlooptijd. Zo zijn er serieuze risico's ten aanzien van financiën, beschikbaarheid van organisatie en uitvoerende handen voor de transitie. Kijk bijvoorbeeld maar naar de netcongestieproblemen die een planning danig in de war kunnen schoppen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht