Wijziging Boek 1 BW

N.a.v. de evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap wordt o.a. voorgesteld het vermoeden van vaderschap ook voor de mannelijke geregistreerde partner van de moeder te laten gelden en de rechterlijke toestemming voor de erkenning door een gehuwde man van een kind van een andere vrouw dan zijn echtgenote te laten vervallen. Daarnaast worden enkele andere wijzingen voorgesteld in Boek 1 BW, o.a. op het terrein van het gezag en het gezagsregister.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-10-2011
Einddatum consultatie 22-11-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Nakoming van aantal gedane toezeggingen, o.a. in reactie op de evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap
Doorvoeren van overige wenselijke wijzigingen en verbeteringen in met name Boek 1 BW.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, met name personen die gehuwd of geregistreerd zijn.

Verwachte effecten van de regeling

-Meer gelijkstelling tussen gehuwden en geregistreerde partners
-Het vereenvoudigen van procedures/maatregelen
-Het verduidelijking van regelgeving

Doel van de consultatie

Verzamelen van reacties over de inhoud van de concept-regeling. De reacties worden betrokken bij de afwegingen over een definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan een reactie worden gegeven.