Wijziging van de Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 en de Regeling onderhoud luchtvaartuigen

Deze ontwerpregeling wijzigt twee luchtvaartregelingen, te weten de Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 en de Regeling onderhoud luchtvaartuigen.
De Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 wordt gewijzigd in verband met de introductie van een nationale erkenning voor luchtvaartontwerporganisaties tot het verrichten van werkzaamheden gerelateerd aan het ontwerpen van luchtvaartuigen en luchtvaartuigonderdelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-03-2015
Einddatum consultatie 13-04-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de wijziging van de Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 is om een grotere zelfstandigheid van de betrokken sector te bereiken, waarbij deze minder afhankelijk is van de goedkeuring van de overheid.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt in de Regeling onderhoud luchtvaartuigen een omissie te herstellen betreffende het onderhoud van researchluchtvaartuigen. Daarnaast zijn enkele verwijzingen geactualiseerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijziging van de regelgeving heeft gevolgen voor het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en andere luchtvaartbedrijven die werkzaamheden gerelateerd aan het ontwerpen van luchtvaartuigen en luchtvaartuigonderdelen willen gaan verrichten, alsmede voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij het ontwerp van de wijzigingsregeling worden de betrokkenen geïnformeerd over de wijzigingen. Bij de ILT is een uitvoering- en handhaving- en fraudegevoeligheidtoets (HUF-toets) aangevraagd.

Verwachte effecten van de regeling

Zowel de administratieve lasten als de nalevingskosten zullen met de introductie van een nationale erkenning voor ontwerporganisaties in vergelijking met een ontwerporganisatie dat werkt met ‘Erkend Inspecteurs’ met ongeveer 10% afnemen.

Op dit moment zijn er naast de NLR geen andere bedrijven meer die nog met Erkend Inspecteurs werken. Naar verwachting zullen minstens 2 organisaties gebruik wensen te maken van de nationale ontwerperkenning.

Doel van de consultatie

Het informeren en consulteren van betrokkenen, zoals de NLR en andere luchtvaartbedrijven die werkzaamheden gerelateerd aan het ontwerpen van luchtvaartuigen en luchtvaartuigonderdelen willen gaan verrichten, die door de wijziging geraakt kunnen worden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de ontwerpregeling wordt een reactie gevraagd.

Meer informatie