Wijziging Mijnbouwbesluit

Wijziging van het Mijnbouwbesluit in verband met het toezicht op de naleving bij opsporing en winning van een delfstof.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-03-2015
Einddatum consultatie 20-04-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In dit ontwerpbesluit zijn een aantal wijzigingen van het Mijnbouwbesluit bij elkaar gebracht die te maken hebben met het toezicht op de naleving bij opsporing en winning van een delfstof. Het betreft het toezicht op het terugbrengen van water in de ondergrond (brijn), de verbetering van het toezicht op mijnbouwactiviteiten in verband met de veiligheid op zee (informeren Kustwacht), de beëindiging van het gebruik van een mijnbouwwerk na een opsporingsactiviteit (sluitingsmelding opsporingslocatie) en het toezicht op het stimuleren van de productie in een boorgat (formele basis voor een apart werkprogramma voor stimuleren (o.a. fracken)) alsmede enkele verbeteringen en verduidelijkingen zoals de gegevensverstrekking en openbaarmaking van seismisch onderzoek.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

waterwinbedrijven en mijnbouwondernemingen.

Verwachte effecten van de regeling

Verbetering van het toezicht op de naleving voor de veiligheid op zee en het toezicht op stimuleren van de productie van een delfstof en aardwarmte.
Langere periode van vertrouwelijkheid gegevens voor bedrijven die verkenningsonderzoek uitvoeren.
Eén bevoegd gezag voor winning voor grondwater: besparing administratieve lasten waterwinbedrijven € 45.000 per jaar.
Meldingen bij het Staatstoezicht op de mijnen en de Kustwacht in verband met de veiligheid, administratieve lasten € 2700,- per jaar.

Doel van de consultatie

Het bieden van een mogelijkheid om te reageren op het voornemen tot wijziging van de regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.