(ontwerp) Wijziging Nationaal Frequentieplan 2014 (pakket 2016 - 4)

Wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met verlengings- en digitaliseringsbeleid voor niet-landelijke commerciële radio voor de FM-band en commerciële radio voor de AM-band

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2016
Einddatum consultatie 15-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In het Nationaal Frequentieplan 2014 is de bestemming opgenomen van de niet-landelijke commerciële radio in de FM-band en de commerciële radio in de AM-band tot en met 1 september 2017. Daarnaast is in dat plan de bijbehorende koppeling van de vergunningen in deze FM-band en AM-band aan de vergunningen voor digitale radio tot en met 1 september 2017 vastgelegd.
Ten behoeve van verlenging van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band en commerciële radio in de AM-band en de verlenging van de koppeling aan de digitale vergunningen, dient dit Nationaal Frequentieplan 2014 te worden gewijzigd.

Voorts zal extra spectrum voor digitale radio dat niet nodig is voor de koppeling (deel van laag 4 en het grootste deel van laag 7) via een veilig worden verdeeld. Ook op dit punt dient het Nationaal Frequentieplan 2014 te worden gewijzigd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Niet-landelijke commerciële radio-omroepen en commerciële middengolfomroepen.
Geïnteresseerden in een vergunning voor digitale radio die niet gekoppeld is aan een vergunning voor analoge commerciële radio.

Verwachte effecten van de regeling

De voorliggende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 biedt de basis voor verlenging van de niet-landelijke commerciële vergunningen in de FM-band en van een aantal vergunningen voor commerciële radio in de AM-band, alsmede voor de verlenging van de koppeling aan de digitale vergunningen. Als gevolg van de verlenging kunnen de huidige vergunninghouders van niet-landelijke commerciële radio in de FM-band en de meeste van de huidige vergunninghouders van commerciële radio in de AM-band hun vergunningen gedurende een lagere periode exploiteren.

Doel van de consultatie

De voorgenomen wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 wordt voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In dat kader wordt een ieder gelegenheid geboden om zijn zienswijze over deze wijziging van het NFP 2014 kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Over het gehele besluit kunnen zienswijzen kenbaar worden gemaakt.