Wijziging van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

Deze regeling bevat wijzigingen op de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-06-2016
Einddatum consultatie 04-07-2016
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het aanpassen van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren in verband met in de praktijk geconstateerde lasten en ontbrekende ‘combinatiebeloningen’.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, degenen die zij vertegenwoordigen, gemeenten en de rechtspraak.

Verwachte effecten van de regeling

Het aanvullen van de Regeling beloning met een aantal thans ontbrekende ‘combinatiebeloningen’ bespaart rekenwerk voor vertegenwoordigers en de rechtspraak.
De invoering van een bandbreedte in de indexeringsbepaling bewerkstelligt dat de beloningen niet bij elke minieme wijziging aangepast hoeven worden, zodat lasten voor vertegenwoordigers, de rechtspraak en gemeenten bij minieme wijzigingen bespaard blijven.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan belanghebbenden, om hun reacties op de voorgestelde regeling te vernemen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling en nota van toelichting.