Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Waterschapswet en Waterwet voor versterking toepassing profijtbeginsel bij watersysteemheffing, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en oplossen van enkele knelpunten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Rolde
Datum 5 augustus 2022

Vraag1

Heeft u opmerkingen of suggesties voor de Concept wetswijziging en/of de toelichting?

Wat vindt u van het voorstel ‘tariefdifferentiatie gebouwd’?
Als dit voorstel wordt opgenomen in de wet dan krijgen de waterschappen de mogelijkheid (niet de verplichting) om voor woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden bij de watersysteemheffing verschillende tarieven te hanteren. Deze tarieven worden gebaseerd op het verschil in de WOZ-waardeontwikkeling tussen de woningen en bedrijfspanden.
De uitgangspunten voor de tariefsdifferentiatie gebouwd zijn m.I. valide. Er blijft bij mij nog wel een vraag over het belasten van het onttrekken van grondwater d.m.v. het aanleggen van een put/bron. Steeds meer inwoners op het platteland gaan daartoe over om daarmee water te “besparen”, c.q. niet langer meer op de waterleiding aangesloten te zijn. In welke mate wordt hier met de tarieven rekening mee gehouden?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht