Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Reactie

Naam Aboma (ing. en gecertificeerd HVK Pieter de Boer)
Plaats Ede
Datum 6 april 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Beste mensen, ik ben verbaasd dat de eis van een toetsing door een gecertificeerde HVK-er weer vervalt. Afgelopen jaar heb ik in dit kader zo'n 50 plannen getoetst en daarbij was zeker in 40 % van de gevallen het resultaat: 'er zijn andere (veiligere) methoden in te zetten dan de manbak'. Deze plannen waren in de meeste gevallen opgesteld door een veiligheidskundige. Juist de kritische toets op de arbeidshygiënische strategie door een onafhankelijke deskundige werpt veel vruchten af. Telkens blijkt dat er tijdens het ontwerp niet is nagedacht over de uitvoerbaarheid en onderhoudbaarheid van gebouwen en kunstwerken. Daarnaast was de reden voor inzet van de manbak bij ongeveer de helft van de door mij beoordeelde gevallen dat er in het voortraject bezuinigd was op veiligheid. Dus door de toets er weer uit te halen, geeft de overheid een vrijbrief om niet na te denken over veiligheid in het ontwerp. De manier van werken in de bouw moet worden aangepast. Ik krijg het gevoel dat de overheid zich onder druk laat zetten door de werkgevers (zogenaamd om de regeldruk te verminderen. - Dat is kromme redenatie. Als men in het ontwerp goed nadenkt over uitvoerbaarheid is de manbak in de meeste gevallen helemaal niet nodig.) Dus mijn pleidooi is om de toets er in te laten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht