Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Reactie

Naam Mennens Rotterdam / Safe Site powered by Mennens (D. van Blijswijk)
Plaats Vlaardingen
Datum 9 april 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
In kan mij vinden in de voorgestelde wijziging van artikel 7.23 d.
Het laten toetsen van het plan door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige gaf namelijk geen garantie tot een goed en bovenal veilig werkplan.
Ik heb het afgelopen jaar namelijk 3 reeds goedgekeurde werkplannen onder ogen gekregen waarin alle 3 de mogelijkheid voor evacuatie (punt 11b) niet was meegenomen. Dit doet mij vermoeden dat veel partijen niet de moeite hebben genomen om het gewijzigde artikel in zijn volledigheid door te nemen.

Ik had zelf wel verwacht dat er iets met punt 4 gedaan zou worden. In een aantal branches is het gebruik van met name een kraan met man bak niet altijd te plannen. Denk aan de maritieme sector. Hierbij zou een melding dus ook korter dan twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden gedaan moeten kunnen worden.
Uit ervaring weet ik dat in uitzonderlijke situaties ook een melding achteraf ook geaccepteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan een calamiteit.

In de toelichting van het huidige artikel staat dat met de wijziging het gebruik van werkbakken zou dalen tot circa 100 keer per jaar. Dit lijkt mij een utopie als we al kijken naar bijvoorbeeld bedrijven in de funderingsbranche en scheepsbouw die vrijwel dagelijks een kraan met manbak nodig hebben om op hoogte te werken.

Tot slot mis ik een duidelijke verwijzing naar het eventuele noodzakelijke gebruik van persoonlijke valbeveiliging/ valgevaar. Het enige wat hier naar verwijst is een kort stukje tekst in de laatste alinea van de toelichten waarin met spreekt over de algemene veiligheidseisen conform arbobesluit artikel 3.16 (werken op hoogte)
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht