Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Reactie

Naam Holwerda Safety Solutions (Reactie op voorstel vervallen cert. HVK in AB7.23d H.M. Holwerda)
Plaats Groningen
Datum 5 april 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Reactie op vervallen inzet gecertificeerde HVK-er in Arbobesluit 7.23d
Uw argument: beperkte beschikbaarheid én andere deskundigen die veel deskundigheid hebben.

Mijn overwegingen:
Argument 1:
Er zijn in Nederland veel gecertificeerde HVK-ers. Veel meer dan het gebruik van werkbakken aan hijsmiddelen.
Planning technisch herken ik wel wat: morgen moet er wat gedaan worden - en een werkplekbezoek (een minimale vereiste) is dan niet altijd mogelijk vanwege de volle agenda's van de betere HVK-ers.
Het huidige Arbobesluit biedt wel ruimte om meer overeenkomende situaties onder een toetsingsrapport te laten vallen. Ik verwacht dat na enkele jaren dit wel opgelost is.

Argument 2
Wij zijn een klein jaar verder met deze wijziging van het Arbobesluit en nu moet deze al ingetrokken worden. Waarom niet eerst een evaluatie (of een evaluatie na 2 jaar). Het lijkt er nu op dat op basis van geld (drijfveer organisatie VVT?) gehoor wordt gegeven aan een wens tot wijziging.
Hoe gaat het dan weer? De klant wil graag dat de mensen niet via het trappenhuis gaan (voedselveiligheid) en daarom een werkbaktransport.
Of: het product moet elk uur gelost worden en anders staat de fabriek stil als de kraan daar staat.

Argument 3
Het toetsen van een werkplan waarin zekere risico's worden afgewogen tegen andere, al dan niet vragen over de arbeidshygiënische strategie, is bij uitstek een onderwerp wat bij een gecertificeerd HVK-er hoort. Tevens is hiermee een onafhankelijkheid geborgd.

Argument 4.
Andere deskundigen en deskundigheid? Dit is niet gedefinieerd. Onafhankelijkheid van de deskundige ten opzichte van de uitvoerende partij, is niet gedefinieerd.
Het wordt weer een slager die zijn eigen vlees gaat keuren.
Het is aan de gecertificeerde HVK-er om kennis en kunde op te doen voor het onderwerp wat hij (of zij) moet toetsen.
Mijns inziens blijft het gaan om de onafhankelijke, veiligheidskundige blik.

Hessel Holwerda
Gecertificeerd HVK-er en AH.
Werkzaam als ZZP-er, woonachtig in Groningen.
Toetst o.a. RI&E's en plannen voor werkbakken aan hijsmiddelen

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht