Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Reactie

Naam Anoniem
Plaats WOERDEN
Datum 6 april 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
In deze reactie alleen aandacht voor de voorgestelde veranderingen in artikel 7.23d.
De toets door een gecertificeerd VK wordt geschrapt en de windsnelheid wordt gewijzigd van 7m/s naar 13,8m/s.
Als eerste de interventie van de veiligheidskundige.
Uit informele contacten met veiligheidskundigen weet ik dat de inventarisaties die door bedrijven worden gemaakt en aan gecertificeerd VK’en worden aangeboden inhoudelijk slecht zijn, niet goed onderbouwd. Er wordt met standaard sjablonen gewerkt die niet afgestemd zijn op de opstellingsplaats van de kraan en onvoldoende project specifiek zijn. De VK fungeert nu als een controle vooraf en vangt nu een groot aantal gevaarlijke situaties af. Dat kost tijd en geld maar het stimuleert ook de verdere ontwikkeling naar veilige werkplekken op hoogte. De VK wordt geacht (zoals in de regels voor het keuren van arbeidsmiddelen) onafhankelijk te zijn en geen belang te hebben bij de gevolgen van zijn advies. Ondanks dat direct belanghebbenden anders suggereren kan in nagenoeg alle gevallen een hoogwerker worden ingezet waar nu een hijskraan met werkbak wordt voorgesteld.
Zoek op internet naar hoogwerker 100meter of hoogwerkers voor complexe situaties en je vindt ze.
De kraanbedrijven stellen dat er nagenoeg geen ongevallen plaatsvinden bij het werken vanuit een werkbak hangend aan de kraan. M.i. een onjuist startpunt omdat het doel van de regels is gevaar te voorkomen met als neveneffect het voorkomen van ongevallen.
Ten aanzien van de windsnelheid merk ik op dat ik helaas heb meegemaakt dat machinisten zich niet veel aantrekken van de wind. Het is me overkomen dat een machinist draaide met een defecte windmeter tijdens harde wind. Uiteraard is dit een exces maar het geeft voor mij aan dat veiligheid tijdens het werken ondergeschikt is aan het kunnen verhuren van een kraan. Daarnaast is die 7m/s algemeen geaccepteerd als windsnelheidsgrens bij het werken op hoogte. Het niet hebben van een losse windmeter is ook geen argument bij het werken op een steiger, bij het gebruik van een ladder of het werken op daken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht