Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam ADVIES CONSULTATIE NIEUWE PENSIOENWET Frans Pesschier
Plaats Hillegom
Datum 20 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
De indexatie wordt in dit voorstel een toeslag genoemd en met 100 % verplichting om het nieuwe pensioenstelsel aan te nemen. Dit is geen tussenwet maar direct een hoofdwet. Een tijdelijk toeslag zou gebaseerd moeten worden op een tijdelijk te benoemen rekenrente, b.v. 2 of 3 %. Met deze rekenrente komt bijna elk pensioenfonds boven de grens van 110 %, waarbij indexatie mogelijk wordt. De constructie om een dekkingsgraad te verlagen om indexatie/toeslag mogelijk te maken is tegen de regels van het pensioenfonds zelf. De regering heeft geen zeggenschap over toepassen van de dekkingsgraad, wel over de toe te passen rekenrente. Bovendien is de toeslag beperkt voor 2022, door de prijsinflatie van 2022 te gebruiken. Dan moet er dus nog een jaar gewacht worden, niemand weet de inflatie over 2022. De termijn moet worden prijsinflatie vanaf 2021 totdat overeenstemming is bereikt over een verbeterd pensioenstelsel, oud of nieuw. Indien dit geen goedkeuring krijgt van de regering, dan liever geen toeslag. Nu toestemmen voor een nieuw pensioensysteem waar nog alles aan schort is een blanco check geven. Weer werpt de regering een stofwolk op om mensen te misleiden, weer krijg ik hier een wantrouwen over. De regering wil haar grip versterken op de pensioenfondsen, terwijl ze er niets over te zeggen hebben, het zijn ondernemingen. Ze zijn alleen maar verplicht toezicht te regelen die toeziet dat pensioenfondsen doen wat ze hebben afgesproken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht