Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Dhr Hans Stemerdink
Plaats Winterswijk
Datum 20 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
Ik heb problemen met het feit dit artikel 15C wordt toegevoegd.

Dit artikel is mijn inziens overbodig indien de DNB de wijze van toezicht en controle aanpast en wel om de navolgende redenen.

Ten eerste gebruikt de DNB voor de berekening(rekenrente) van toekomstige verplichtingen foute rekenmodellen. Dit zou de minister eens goed moeten onderzoeken.
Ten Tweede moet men bij toekomstige verplichtingen uit gaan van een periode van maar maximaal vijf jaar of zelfs korter (dit laatste ligt aan het feit wanneer de transitie periode is afgerond). Dit leidt er toe dat alle pensioenfondsen kunnen indexeren.

Verder vind ik het discriminerd dat fondsen alleen mogen indexeren indien zij aangeven dat zij overgaan naar de nieuwe pensioenwet zonder dat zij de nog niet de randvoorwaarden hiervoor kennen. Fondsen die nu nog niet mogen indexeren kunnen dus rustig afwachten tot deze de randvoorwaarden wel kennen en kunnen daarna handelen.

Dit laatste is belangrijk voor de wijze waarop het invaren geregeld zal worden in de de nieuwe pensioenwet.
Wat ik wel begrepen heb, zal de rekenrente ook hierbij nog een grote rol gaan spelen, dat vind ik al helemaal vreemd, hierbij ga je verschillende geluksgeneratie creëren, de rekenrente is dan bij het tijdstip van invoering/invaren heel erg bepalende. Dus wil ik benadrukken dat voor die tijd er onderzoek moet plaatsvinden naar de rekenmodellen van de DNB. Zie hiervoor het bijgeleverde artikel; https://www.wyniasweek.nl/kwalijke-rol-van-de-nederlandsche-bank-bij-de-pensioenplannen/

Dan als laatste; de DNB controleert of financiële instellingen (o.a. hun eigen pensioenfonds) hun verplichtingen nakomen en niet te veel risico lopen voor deelnemers. Vraag: wie controleert het pensioenfonds van de DNB? Mogelijk moet er een onafhankelijke instantie komen die controleerd of financiële instellingen hun verplichtingen nakomen. Dat voorkomt weer belangenverstrengeling want momenteel dwingt de DNB pensioenfondsen te beleggen in obligaties en derivaten (risico afdekken,lage rente) en vervolgens plukt zij daar zelf de vruchten van (hogere rente).

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht