Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Groningen
Datum 21 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
Reactie op de voorliggende internetconsultatie

Het ontwerp chanteert pensioenfondsen, die hun deelnemers de terechte indexatie in 2022 willen verlenen, door te eisen, dat zij het nieuwe ‘pensioenakkoord’ ondertekenen.
Dat lijkt op de manier, waarop de voormalig minister SZW (Koolmees) de bonden zover heeft kunnen krijgen om bij het kruisje te tekenen, terwijl nagenoeg alle ins en outs van dat akkoord nog moesten worden uitgekristalliseerd. Maar de bonden voelden de druk van de achterban om toch te tekenen, want daardoor kon een groot deel van de leden eerder met pensioen. Ene koppeling, die verder nergens op is gebaseerd. Het siert de politiek niet, dat deze handelwijze is geaccepteerd door beide kamers.
Thans doet zich hetzelfde voor: een worst voorhouden om op korte termijn een cadeautje te kunnen presenteren, terwijl daarna zal blijken, dat de fondsen de belangen van hun deelnemers hebben verkwanseld. (Casino pensioen).
Ik mag in dit verband verwijzen naar de zeer uitgebreide èn onderbouwde reactie van de heer Beer van Huet, alsmede naar de anonieme reactie van de persoon uit Nijverdal. (pagina 4, gedateerd 11 januari).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht