Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Adri Hemelaar
Plaats Rotterdam
Datum 8 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
In het vijfde lid van het in te voegen artikel 15c wordt bepaald dat een pensioenfonds de toeslagverlening onderbouwt met een intentie resp. een verwachting. Er is geen bepaling opgenomen dat deze onderbouwing door een instantie wordt getoetst en dus van overheidswege kan worden afgewezen. Is het niet beter op te nemen dat de onderbouwing alleen getoetst wordt door het voltallige bestuur van het Pensioenfonds, zodat het helder wordt dat dit een verantwoording naar de (gewezen) deelnemers is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht