Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Rhoon
Datum 22 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
In allerlei opzichten een tussendoortje:
* waarvan de reactietermijn tussen de zelf gestelde regels is doorgeglipt ?
* die niet de reguliere kwaliteitsprocedure heeft doorlopen (tenminste dat is te hopen)?
* waarbij de algemene toelichting naderhand nog is geschreven (en later toegevoegd)?
* naast de overbruggingsfunctie die inzake de regels voor toeslagverlening heeft.

Quotes inzake reactietermijn
"Ministeries bepalen welke voorstellen geschikt zijn voor consultatie. Soms is er bijvoorbeeld haast bij regelgeving. Er is dan geen tijd om reacties van betrokkenen en geïnteresseerden te vragen.

Is een internetconsultatie gepubliceerd? Dan heeft iedereen minimaal 4 weken de tijd om op de voorstellen voor wet- en regelgeving te reageren. Geïnteresseerden kunnen suggesties doen om de kwaliteit en de uitvoerbaarheid van de voorstellen te verbeteren. "

Duidelijkheid laat te wensen over
- Is het voorstel bedoeld voor indexatie per 1 januari 2023 (besluitvoming tweede helft van 2022) of ziet het toe op een herziening van de eerdere indexatie per 1 januari 2022? Of is het bedoeld voor een extra (onreglementaire) indexatiemoment medio 2022 naast de reguliere indexatie?
- Wat doet de begrenzing op de verwachtingswaarde van prijs- of looninflatie over 2022? Fondsen hebben hun eigen maatstaf en periodes gedefinieerd waarover de inflatie wordt gemeten. Begrenst dit dan de extra (onreglementaire) indexatie (los van deze periodes)?
- Entcetera
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht