Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Mevrouw C Bekker
Plaats Krimpen aan den IJssel
Datum 10 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
Ik stel voor dat de politiek eens kijkt naar wat het volk wil.
Lees eens de brieven van Pensioen Behoud.
Waarom zo halsstarrig aan verkeerde zaken vast houden?
Waarom hebben wij de laagste rekenrente van Europa.
Hoezo 1 europa??