Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam ir A.J.M. van Hemmen
Plaats Papendrecht
Datum 18 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
Mijn bezwaar richt zich vooral op de collectieve waardeoverdracht zoals genoemd onder a.
Als volgt.
Mijn pensioen is door mij en mijn successieve werkgevers opgespaard. Het opgespaarde bedrag is, op mijn pensioendatum, gebruikt om een pensioen in te kopen. Hoe is het mogelijk, dat de regering meent, dat zij over het door mij gespaarde pensioen kan beschikken? Alles bij elkaar zou de - gedwongen - waardeoverdracht, naar mijn mening diefstal zijn. Het is daarom volslagen onjuist om deze waarde overdracht door te laten gaan. Hier kan ik geen toestemming voor geven. En de manoeuvre om een inhaalindexatie aan deze waardeoverdracht te koppelen is, naar mijn mening, evenzeer volkomen onjuist.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht