Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Reactie

Naam Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer VDAB (A.W. Bosch)
Plaats Hillegom
Datum 22 januari 2022

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het Besluit.
Mag uw toekomstig bestendig pensioenstelsel geregeld worden met een AMvB?
Juist deze belangrijke ethische vraag is nu actueel geworden ook door de discussie over AOW en de vraag op de internet consultatie over het voorgenomen besluit tot pensioenindexatie gekoppeld aan het afzien van het recht van geenbezwaar maken.
Om dat met een AMvB buiten de parlementaire toetsing te regelen. Voordat deze belangrijke vraag te beantwoorden is moet er dus meer zicht zijn hoe het toekomstig pensioen kan worden opgebouwd. En in het bijzonder hoeveel kapitaal per jaar mag worden opgebouwd of welke pensioenpremie over het pensioengevend salaris wettelijk beschikbaar is.

Om pensioenvermogen te berekenen is een voorbeeld nodig met vraag hoe pensioenkapitaal wordt opgebouwd.

Uitgaande van een voorbeeld:
Jaarsalaris inclusief 8% vakantietoeslag bedraagt € 30.802.
Door de wet is bepaald dat over €14.802 *) minimaal in 2022 geen pensioen mag worden opgebouwd.
Hierdoor wordt het pensioengevend salaris voor opbouw € 30.802 - € 14.802 = € 16.000
Over het pensioengevend salaris is wettelijk bepaald dat dit maximaal 75% mag zijn over 40 jaar.
Concreet betekent dat 75% van € 16.000 = € 12.000 over 40 jaar.
Per jaar wordt er dus opgebouwd € 12.000 / 40 = € 300/jaar Voor € 1,00 pensioenopbouw is benodigd € 14,00 kapitaal.
Over het pensioengevend salaris moet dus 300 * 14,00 = € 4.200 premie gestort worden per jaar.
Op pensioendatum wordt dus na 40 jaar opgebouwd pensioen van € 12.000 uitgekeerd aangevuld met AOW.
Om het pensioen van € 12.000 per jaar te kunnen uitkeren is benodigd een kapitaal (12.000*14) van totaal € 168.000
Daar is geen rekenrente van DNB voor nodig. *) Wordt ook wel franchise genoemd.


Er is geen vermogensnoodzaak voor een pensioentransitie naar een nieuw beoogd pensioenstelsel.
Indien toch wordt overgegaan naar een nieuwstelsel, dan kan onderstaande uitleg gebruikt worden zonder het gebruik van opgelegde fictieve DNB- transitierente.

Op aanvangsdatum van het pensioen is het benodigd pensioen opbouwkapitaal gelijk aan som van alle pensioentoezeggingen maal een factor van € 14 voor 1 euro toezeging.

Met ingang van de pensioendatum op 68 jaar zal de factor van € 14 jaarlijks worden verlaagd met 1/35 deel van de € 14.
Terwijl de pensioenuitkeringstoezegging gelijk blijft aan die personen die nog in leven zijn.
Door het jaarlijks overlijden zal het benodigd pensioenkapitaal in de uitkeringsfase dus jaarlijks gaan dalen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht