Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang BSO en BIO dagopvang

Reactie

Naam Kinderwereld (J Jansen)
Plaats Coevorden
Datum 6 maart 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concepttekst gewijzigde regelgeving en daarbij behorende nota van toelichting en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.
Kinderwereld staat positief tegenover de voorgestelde wijzigingen.