Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang BSO en BIO dagopvang

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Berkel en Rodenrijs
Datum 8 maart 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concepttekst gewijzigde regelgeving en daarbij behorende nota van toelichting en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.
Onze organisatie is positief over de aanpassingen van het Besluit kwaliteit kinderopvang. Dit geeft ons meer mogelijkheden om te voldoen aan het vaste-gezichtencriterium. Daarnaast zorgt het voorstel op de BSO voor meer flexibiliteit over de inzet van medewerkers binnen de locatie waardoor er meer aandacht is voor de activiteiten die aangeboden worden. De beroepskracht-kindratio op het niveau van de kinderopvanglocatie blijft gelijk waardoor er voldoende personeel beschikbaar is.