Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verstrekking door UWV aan pensioenuitvoerders en verzekeraars van gegevens over het recht op een WIA-uitkering en een voorschot op die uitkering

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Lichtenvoorde (gemeente Oost Gelre)
Datum 6 mei 2022

Vraag1


U kunt reageren op alle onderdelen.
De wijziging SUWI-besluit verschaft de verstrekking WIA-uitkering en verstrekking voorschot een wettelijke basis en is dan, hoewel erg juridisch, logisch.
Bij de vragen wordt gesproken over goed. Goed is een normatief begrip. Correct dekt de lading meer.
Er wordt ook gesproken over het beste instrument. Het woord optimaal dekt de lading meer. beste is een normatief begrip.
Voor het overige zou het meer inzicht geven, als bekend is hoeveel burgers in de problemen komen door voorschotverstrekking en hoe ondersteuning bij voorschotverstrekking geoptimaliseerd kan worden om schrijnende situaties te voorkomen. Het proces van WIA-uitkering vergt emotioneel al veel van betrokken burgers en rationaliteit is dan helaas niet altijd aanwezig en dat is heel begrijpelijk. Een overheid die burgers positief bejegent ook bij een WIA-uitkering en voorschotverstrekking versterkt de loyaliteit van de burger en versterkt de democratie.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht