Wetsvoorstel tot wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht o.a. intern salderen

Reactie

Naam Nederlandse Melkveehouders Vakbond (Reactie NMV GMA Portegies)
Plaats Midwoud
Datum 23 maart 2023

Bijlage