Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

Het voorstel wijzigt de Paspoortwet met als doel om het paspoort en identiteitskaart van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd op grond van de Tijdelijke wet bijzondere maatregelen terrorismebestrijding van rechtswege te laten vervallen en om aan betrokkenen een vervangende identiteitskaart te kunnen verstrekken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-06-2015
Einddatum consultatie 20-07-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het verhinderen van uitreis naar terroristische gebieden om daar aansluiting te zoeken bij terroristische organisaties.

  • Concept regeling

    Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten va

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd op grond van de Tijdelijke wet bijzondere maatregelen terrorismebestrijding

Verwachte effecten van de regeling

Van de personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd zal het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart van rechtswege vervallen. Aan betrokkenen zal op verzoek een vervangend identiteitsbewijs worden verstrekt.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van reacties uit de samenleving op deze voorgestelde wettelijke regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Volledige regeling.

Meer informatie

  • beschrijving wetsvoorstel wijziging paspoortwet vervallen reisdocumenten