Wijziging van de Postwet 2009

Artikel 9 uit de Postwet 2009 komt te vervallen en na artikel 13 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd ten aanzien van verplichtingen voor postvervoerbedrijven die beschikken over aanmerkelijke marktmacht.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-05-2012
Einddatum consultatie 12-06-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is een aanpassing van de Postwet 2009 naar aanleiding van veranderde marktomstandigheden.

Het markttoezicht van de ACM op de postmarkt wordt aangescherpt en aangevuld. Deze aanpassing is gericht op het aanpakken van de potentiële mededingingsproblemen die samenhangen met de situatie waarbij een van de spelers op de markt aanmerkelijke marktmacht heeft. Dit gebeurt via het opleggen van specifieke verplichtingen aan de partij met aanmerkelijke marktmacht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De aanvulling op het toezichtinstrumentarium van de ACM zal effect hebben op partijen die over aanmerkelijke marktmacht beschikken, alsook concurrerende postvervoerbedrijven en zakelijke eindgebruikers.

Verwachte effecten van de regeling

Het aanvullen en aanscherpen van het toezichtinstrumentarium van de ACM kan bijdragen aan de ontwikkeling van concurrentie op de postmarkt en de behartiging van belangen van zakelijke eindgebruikers. De lasten voor het bedrijfsleven die met de aanvulling en aanscherping zijn gemoeid zijn relatief beperkt in vergelijking tot de totale lasten van de postregelgeving.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van het conceptwetsvoorstel en antwoord te krijgen op in ieder geval de volgende twee vragen:
1. Wat is uw algehele indruk bij het wetsvoorstel?
2. Graag uw reactie op het laten vervallen van artikel 9 van de Postwet 2009, in relatie met de aanvulling en aanscherping van het toezichtinstrumentarium van de ACM.

De reacties worden betrokken bij de afwegingen over de definitieve regeling. Hierbij zal de verdere wetgevingsprocedure worden gevolgd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie