Wijziging van de Regeling SUWI, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Tilburg
Datum 5 januari 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concept-ministeriële regeling en de daarbij behorende toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.
Uitgangspunt blijft kennelijk dat de stukken in het kader van de re-integratie door de werkgever worden opgesteld in overeenstemming met de werknemer.
Wanneer die partijen overeenstemming hebben over de in het kader van de re-integratie te nemen stappen, heeft een gemeenschappelijke visie in het kader van het plan van aanpak geen meerwaarde voor de kansen op succes van de re-integratie.
Re-integratie is vaak niet succesvol juist wanneer die gemeenschappelijke visie ontbreekt. De werknemer voelt zich onder druk gezet door de werkgever om te re-integreren /vindt dat de bedrijfsarts onvoldoende rekening houdt met de beperkingen. Er ontbreekt een snelle wijze om in dat soort situaties knopen door te hakken. Het deskundigenoordeel van het UWV duurt te lang en het UWV behandelt een aanvraag erg formalistisch. Wanneer in de tussentijd een loonsanctie is opgelegd -wat van een werkgever verwacht wordt- zijn de verhoudingen vaak dermate verstoord dat re-integratie gedoemd is te mislukken. Wat werkelijk de re-integratie zou bevorderen is een snelle oplossing van conflicten in het kader van re-integratie.