Wijziging van de Regeling SUWI, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Veenendaal
Datum 18 januari 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concept-ministeriële regeling en de daarbij behorende toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.
Het plan van aanpak zou opgesteld moeten zijn in overeenstemming tussen werkgever en werknemer, op basis van het advies van de bedrijfsarts. Door de visie van beide op te gaan nemen in het plan van aanpak trek je een discussie naar de verkeerde plek. Het gaat verwarring en conflict opleveren en draagt daarmee m.i. niet bij aan een transparante en snelle re-integratie. Is het doel van een plan van aanpak niet vooral het vaststellen van het doel van de re-integratie en de manier waarop dit bereikt kan worden? De visie hierop zou dan eerder passend zijn in een periodieke evaluatie.
Daarnaast wordt het plan van aanpak meestal gemaakt door een casemanager, en dus niet door werkgever en werknemer.
Naar mijn mening is dit vooral een punt waarop het proces moeilijker uitvoerbaar wordt en meer loonsancties zullen volgen.