Wijziging van de Regeling SUWI, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 18 januari 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concept-ministeriële regeling en de daarbij behorende toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.
Graag maak ik de beleidsmakers attent op deze uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van ongeveer 10 maanden geleden: ECLI:NL:RBOBR:2022:415. In die uitspraak nuanceert de rechtbank de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep dat afgaan op een advies van een bedrijfsarts voor rekening en risico komt van de werkgever, mocht dit onjuist blijken te zijn, waardoor het UWV (anders dan nu) veel meer gedwongen wordt om loonsancties vanwege verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts (VA) en de bedrijfsarts (BA) beter te motiveren, waardoor werkgevers minder vaak zullen worden geconfronteerd met dit soort loonsancties. Met een dergelijke benadering in loonsanctiezaken wordt meer recht gedaan aan het bepaalde in artikel 65 van de Wet WIA, overweegt de rechtbank. Mij is niet bekend of UWV in hoger beroep is gegaan tegen deze beslissing. Wat ik wel weet is dat de CRvB de redenering van de rechtbank inmiddels heeft overgenomen. Deze uitspraak zal op korte termijn op rechtspraak.nl worden gebubliceerd. Waarom is het van belang dat u kennis neemt van deze nieuwe lijn in de rechtspraak? Welnu, als het wetsvoorstel 'AD op de kop' is naar mijn mening een histotische vergissing en als het plan doorgang zal vinden zal dit tot onrust leiden onder verzekeringsartsen, langdurig zieke werknemers en onder vakbonden. Het vak van verzekeringsarts is immers al niet populair en dit wetsvoorstel zal daar zeker niet aan bijdragen, omdat je VA'en min of meer 'in de kou zet' (bij verschil van inzicht over de belastbaarheid zijn zij voortaan de gebeten hond). Het niet langer toetsen van de inspaninngen leidt bovendien tot forse extra WIA-instroom hetgeen op de langere termijn tot vergroting van het capaciteitsprobleem zal leiden. Mocht u toch nog iets willen tweaken, overweeg dan eens het volgende: zorg er voor dat de RIV-toets voortaan niet door verzekeringsartsen wordt uitgevoerd maar door een bedrijfsarts. Je vraagt een loodgieter toch ook niet om het werk van de stucadoor te beoordelen?