Wijziging RWN herkrijging en verlies Nederlanderschap na langdurig verblijf buiten Koninkrijk en EU

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Keulen
Datum 15 mei 2023

Vraag1

U kunt op het gehele wetsvoorstel en de toelichting reageren.
Ik heb dit thema met grote belangstelling gevolgd, omdat ik al jaren hard probeer mijn Nederlanderschap terug te krijgen. Nu ik heb kennis genomen van de voorgestelde wijzigingen, ben ik zeer teleurgesteld over de kortzichtigheid en eerlijk gezegd het gebrek aan empathie waarmee u uw voormalige landgenoten behandelt. De voorgestelde sluitingsdatum van 2003 betekent dat ik opnieuw word uitgesloten van elke mogelijkheid om dit probleem op te lossen, en geeft mij een zeer persoonlijk gevoel van afwijzing. Bovendien zal de beperkte termijn van 2 jaar om de aanvraag in te dienen er zeker toe leiden dat mensen geen tijd hebben om van deze gelegenheid kennis te nemen, en verder het risico lopen dat ze vanwege administratieve processen de vervaldatum niet halen. Tenslotte betekent het behouden van die ouderwetse regel inzake automatisch verlies van het staatsburgerschap, dat de geschiedenis zich zal herhalen en dat u elke paar decennia opnieuw met dit probleem te maken krijgt. Voor zo'n innovatieve cultuur voelt het gebrek aan ambitie in deze halve maatregel op de één of andere manier erg "on-Nederlands".

Meer naar mijn persoonlijke situatie: toen mijn dubbelburgerlijke moeder (Canada) op 01.01.1995 onbewust haar Nederlanderschap kwijtraakte vanwege de tienjaarstermijn, verloren mijn broer en ik als minderjarigen het automatisch tegelijkertijd met haar. Voor haar al erg, maar voor mij bijzonder frustrerend, omdat ik als 21-jarige naar Amsterdam verhuisde om mijn bacheloropleiding fysiotherapie te volgen. Ik zou daarmee hebben voldaan aan de eis om als meerderjarige binnen de termijn in de EU/NL te verblijven, als ik op basis van die regels MIJN EIGEN recht had gekregen om het verlies te voorkomen.

Door de jaren heen heb ik veel moeite gehad bij het nastreven van mijn doel om in Europa te blijven wonen. Uiteindelijk heb ik mijn toevlucht genomen tot een verhuizing naar Duitsland, en ik wacht als mijn alternatief op het plan van de Duitse regering om een dubbele nationaliteit toe te staan. Hoewel deze optie nu de meest kansrijke lijkt om weer EU-rechten te krijgen, zou ik emotioneel gezien toch liever mijn Nederlanderschap terugkrijgen.

Ik hoop dat het u hiermee duidelijk is geworden dat de regels tot nu toe (ja, zelfs vóór 2003) onrechtvaardig en vol consequenties zijn geweest; en hoe teleurstellend uw apathie in deze belangrijke update is voor mensen zoals ik, die strijden om ons cultureel erfgoed en onze rechten terug te krijgen.