Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met tijdelijke regels over het beoordelen van arbeidsongeschiktheid bij feitelijke arbeid

Consultatie gesloten Sociale zekerheid

In het kort

Het voorstel Praktisch Beoordelen maakt het mogelijk om bij feitelijke arbeid de mate van arbeidsongeschiktheid te baseren op een praktische beoordeling. Er wordt dan uitgegaan van de arbeid die iemand op het moment van beoordelen feitelijk verricht (of heeft verricht sinds de ziekmelding). Op dit moment is er naast de praktische schatting altijd een theoretische schatting. De uitkomst uit de beide schatting met de laagste mate van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor het recht op WIA-uitkering. In deze maatregel wordt de theoretische schatting achterwege gelaten.

Beoogd wordt om de wachttijden voor een WIA-beoordeling te verkorten en werknemers eerder duidelijkheid te bieden. De maatregel draagt er daarnaast aan bij dat de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid voor alle betrokkenen inzichtelijker wordt, omdat deze alleen wordt gebaseerd op herkenbare gegevens.

De wijziging komt voort uit het pakket van maatregelen en beleidsopties dat bedoeld is om de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen te verkleinen.

Reacties op deze consultatie28 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties