Wijzigingsregeling terugverdientijdmethodiek en randvoorwaarden onderzoeksplicht

Reactie

Naam Werkgroep wet- en regelgeving Milieuplatform Zorg (Wibaut Nouwens)
Plaats Amersfoort
Datum 12 oktober 2022

Vraag1

Eenieder wordt uitgenodigd te reageren op het voorstel en dan met name op de onderdelen:
-De aanpassing van de terugverdientijdmethodiek om de terugverdientijd voor hernieuwbare productiemaatregelen te bepalen.
-De randvoorwaarden voor het onderzoek ter verduurzaming van het energiegebruik.
-Het voorstel om bij het onderzoek te mogen rekenen met de eigen energieprijzen in plaats van de in de regeling vastgestelde prijzen.
Met betrekking tot de randvoorwaarden voor het onderzoek ter verduurzaming van het energieverbruik (de onderzoeksplicht) geven we vanuit de werkgroep wet- en regelgeving van het Milieuplatform Zorg graag de volgende overwegingen mee:

Deze regeling leidt tot een Onderzoeksplicht bovenop de eerder geïntroduceerde Informatieplicht en Energie-audit. Dit brengt veel extra werk en administratie voor de betreffende zorginstellingen (academische en algemene ziekenhuizen) met zich mee.

Als het mogelijk is om de drie rapportages - Informatieplicht, Onderzoeksplicht en Energie-Audit - te integreren tot één rapportage dan scheelt dat aanzienlijk in de administratieve lasten. Als dat niet mogelijk is, dan is het van belang om de demarcatie tussen Informatieplicht, Onderzoeksplicht en Energie-Audit helder in kaart brengen.

In art. 4.14b, lid 3 wordt verwezen naar art. 3 van de Regeling energie-audit, waarbij met een Keurmerk gedeeltelijk aan een aantal onderdelen van art. 5.15b invulling kan worden gegeven. De Milieuthermometer Zorg (alle niveaus) is in Bijlage van de Regeling energie-audit genoemd als keurmerk. In de verdere uitwerking van de Onderzoeksplicht is het voor ons van belang om duidelijk te krijgen welke onderdelen met de Milieuthermometer (niveau Brons, Zilver resp. Goud) gedekt zijn en welke aanvullende informatie aangeleverd moet worden.

Graag zouden we de Portefeuilleroutekaart als alternatief voor het onderzoek naar de getroffen maatregelen en de Basislijst aan willen houden, aangezien de zorginstellingen die al klaar hebben liggen en regelmatig actualiseren.