Wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget en een wijziging van het Besluit Register Onderwijsdeelnemers

Reactie

Naam TalentFirst Nederland BV (Drs H.J.B. van Zwieten)
Plaats Amsterdam
Datum 25 januari 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt de concept-wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget en de concept-wijziging van het Besluit Register Onderwijsdeelnemers voor.

U kunt reageren op alle onderdelen.
Dit voorstel is een uitstekend idee, om deze specifieke doelgroep beter te bedienen.
Hierbij echter twee opmerkingen:
1. Het is met de regeling in 2022 onder de naam "STAP Ontwikkeladvies" gebleken dat er voor de doelgroep tot MBO-2 niveau, weinig belangstelling was vanuit de commerciële opleiders om binnen dit kader (Ontwikkeladvies) in actie te komen. Het budget werd bij lange na niet gerbuikt.
Het kan dus een idee zijn om hiervoor actief op zoek te gaan naar opleiders die deze doelgroep wensen te bedienen en dat ook kunnen. Daarbij gaat het om het juiste bereik van de doelgroep en om het aanbieden van een programma wat de doelgroep aanspreekt. Dit om te voorkomen dat ook voor dit budget uiteindelijk weinig belangstelling is en er dus (te) weinig mensen mee zullen worden geholpen.

2. Ten aanzien van de doelgroep afbakening is het een aandachtspunt dat alle mensen die aan een HBO of WO opleiding begonnen, zonder dat ze deze vooralsnog af hebben gemaakt, ook vallen onder de doelgroep zoals in deze wijziging wordt voorgesteld. Daarmee vallen dus alle HBO en WO studenten onder met regeling onder de doelgroep, terwijl dat volgens mij niet de strekking is van de wijziging. Dat rechtvaardigt een aanbeveling om de doelgroep nog scherper te kaderen, om dit ongewenste effect te voorkomen.