Wijziging van de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden in verband met een experiment van DUO en de gemeente Amsterdam

Reactie

Naam De Vonk (Drs ECA Arink)
Plaats Tilburg en landelijk actief
Datum 2 november 2022

Vraag1

U kunt reageren op zowel de regeling als de toelichting.
Jongeren melden zich als de toon goed is. Enkele tips:
-Spreek over geldkeuzes/ geldstress i.p.v. "Armoede"
-Vermijd woorden zoals "jammer", "helaas"
-Noem dat meer jongeren krap zitten met geld
-Meld dat iedereen geldkeuzes maakt
-Moedig aan dat jongeren informatie doorgeven aan elkaar en binnen de familie