Wijziging van de Participatiewet in verband met het wijzigen van de bepalingen omtrent de ontzorging van asielstatushouders

Reactie

Naam Punt Welzijn (E van den Goor)
Plaats Weert
Datum 3 april 2024

Vraag1

U kunt reageren op het gehele wetsvoorstel. Daarnaast aan u de vraag of er gevolgen van de wijziging voor de praktijk zijn die niet genoemd worden in het wetsvoorstel?
Vanuit onze gemeente wordt al bijna één jaar niet meer ontzorgt. In de praktijk bleef de statushouder mails, brieven en aanmaningen ontvangen omdat de gemeente op een andere dag rekeningen betaalde. Dit zorgde voor veel onrust bij de statushouder en veel onnodig werk voor gemeente. Zelf werk ik als maatschappelijk begeleider nauw samen met de statushouder en de gemeente. De gemeente vanuit de Wet Inburgering en vanuit mijn werk op het gebied van integratie, participatie en het uitleggen -en aanleren van post, brieven, financiën en bellen naar instanties.
We vinden het belangrijk dat een statushouder vanaf het begin, als het welzijn en niveau dit toelaat, zelf verantwoordelijk is voor post en financiën. In begin is de ondersteuning intensief aangezien er veel op hen afkomt (inburgering, woning inrichten, nieuwe omgeving). Langzamerhand dat jaar geven we steeds meer de regie terug aan de statushouder en samen pakken we alles op. Na de begeleiding van 1 jaar sluiten we het traject af en kan de statushouders, zo nodig, naar reguliere vraagbaken zoals het algemeen maatschappelijk werk of een vraagwijzer. Mochten we vanaf het begin zien dat iemands niveau onvoldoende is of wellicht een andere barrière, dan ontzorgen we wel samen in overleg met de contactpersoon van de gemeente. We leveren dan maatwerk. Met vriendelijke groet, Elsa van den Goor, Punt Welzijn, 06 46 45 41 65