Wijziging van de Participatiewet in verband met het wijzigen van de bepalingen omtrent de ontzorging van asielstatushouders

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nijverdal
Datum 2 april 2024

Vraag1

U kunt reageren op het gehele wetsvoorstel. Daarnaast aan u de vraag of er gevolgen van de wijziging voor de praktijk zijn die niet genoemd worden in het wetsvoorstel?
We vinden het goed dat er aandacht is gekomen voor de inburgeringswet voor de financiële ontzorging. 6 maanden vinden we te kort. Wij hebben gekozen voor 12 maanden. Het is goed dat de verplichting vervalt voor iedere statushouder om deel te nemen aan financiële ontzorging. Tegelijk met financiële ontzorging is financiële begeleiding voor de doelgroep minstens zo belangrijk. In de praktijk komen wij helaas af en toe tegen dat de inburgeringsprogramma's behoorlijk intensief zijn i.c.m. taal, arbeidsactivering en dat er onvoldoende aandacht geschonken kan worden aan de begeleiding. En het is belangrijk dat er een evaluatie komt na die 12 maanden, of de inburgeraar zelf voldoende in staat is zijn financiële zaakjes te regelen.