Wijziging van de Participatiewet in verband met het wijzigen van de bepalingen omtrent de ontzorging van asielstatushouders

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Doorn
Datum 29 maart 2024

Vraag1

U kunt reageren op het gehele wetsvoorstel. Daarnaast aan u de vraag of er gevolgen van de wijziging voor de praktijk zijn die niet genoemd worden in het wetsvoorstel?
Ik ben vanuit mijn werk als maatschappelijk begeleider blij met deze aanpassing. Voor sommige statushouders levert het Financieel Ontzorgen, waarbij er voor hen vaak weinig inzicht is in hun actuele financiële situatie, meer stress op dan dat het behulpzaam is. Ook in de situatie dat een statushouder een kamer krijgt als woonruimte ipv een huis of appartement (en dus geen rekeningen heeft voor water en energie, en ook geen recht heeft op huursubsidie) maakt het FO de situatie eerder ingewikkelder dan eenvoudiger. In mijn ervaring levert het financieel ontzorgen voor ongeveer de helft van de statushouders meer ontspanning op. Echter de andere helft heeft er last van dat ze graag willen begrijpen wat er precies gebeurt, hoeveel geld ze hebben, hoeveel ze per maand aan energie kwijt zijn, hoe de financiële stromen precies lopen. Ik voel vaak schaamte bij het moeten uitvoeren van de wet als ik mensen dwing tot betutteling die ze niet nodig hebben. Dat komt mijn werkrelatie met hen en de zelfstandigheid van de statushouder niet ten goede. Daarnaast is het ook nog zo dat er veel mis gaat in de volgorde van de verschillende stappen die er bij de RSD en de maatschappelijk begeleiders genomen moeten worden. Dat leidt tot statushouders die de machtiging moeten tekenen zonder uitleg te hebben gehad en gaten in het leefgeld.