Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Reactie

Naam Mr Albukairi
Plaats Haarlem
Datum 25 januari 2023

Vraag1

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en een daarbij behorende nota van toelichting en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.
We hope to see Arabic language is one of the options because millions of people in Netherlands speak Arabic. Many thanks for your help and cooperation.