Wijzigingswet WION

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) ter uitvoering van een aantal aanbevelingen uit de evaluatie van de wet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-07-2016
Einddatum consultatie 31-08-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de WION is het beperken van schade aan kabels en leidingen bij graafwerkzaamheden. Hierbij moeten graafwerkzaamheden gemeld worden waarna de melder gegevens krijgt over de op de graaflocatie liggende kabels en leidingen. De wijziging strekt onder meer ertoe huisaansluitingen weer onder de werking van de wet te brengen en de procedure voor het treffen van voorzorgsmaatregelen te herzien.

Opmerking over samenloop met een ander wetsvoorstel:
In verband met de implementatie van de richtlijn breedband is thans een wetsvoorstel in voorbereiding waarbij de inhoudelijke bepalingen in de WION worden overgeheveld naar dat conceptwetsvoorstel (conceptwetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON)) en waarbij de WION wordt ingetrokken. In het kader van de samenloop van dat conceptwetsvoorstel met het onderhavige conceptwetsvoorstel zal het onderhavige conceptwetsvoorstel naar aanleiding van de evaluatie van de WION worden vormgegeven als een wijziging van de WIBON. Na de consultatie zal het conceptwetsvoorstel daartoe opnieuw worden geredigeerd. Naar aanleiding van de bevindingen uit de consultatie zal tevens worden bezien of nog andere aanpassingen nodig zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Grondroerders, netbeheerders en opdrachtgevers voor graafwerkzaamheden.

Verwachte effecten van de regeling

De informatie over kabels en leidingen in de ondergrond wordt verder gedigitaliseerd. Hierdoor wordt de beschikbare informatie over welke kabels en leidingen in de ondergrond liggen nauwkeuriger en actueler. Tevens worden gegevens van aansluitleidingen (waaronder huisaansluitingen) niet langer uitgezonderd. Door deze maatregelen wordt het risico op schade door graafwerkzaamheden kleiner. De procedure rond het treffen van voorzorgsmaatregelen bij gevaarlijke leidingen wordt verbeterd.

Doel van de consultatie

Het ministerie van Economische Zaken wil alle belangstellenden de gelegenheid geven om te reageren op dit wetsvoorstel. De reacties worden betrokken bij de nadere vormgeving van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen worden uitgenodigd om inhoudelijk te reageren op het gehele wetsvoorstel inclusief de memorie van toelichting.

Meer informatie