Wijziging Wet-informatie-uitwisseling ondergrondse netten

De Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) regelt de informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders over de ligging van kabels en leidingen. De wet zal worden gewijzigd en wordt hierbij geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-04-2011
Einddatum consultatie 26-04-2011
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In deze concept-wijziging van de WION is de volgende voorgenomen wijziging opgenomen:
Er wordt vrijstelling van de meldplicht geïntroduceerd die betrekking heeft op graafwerkzaamheden tot 50cm diepte die worden verricht in grond die in eigendom of beheer is van de grondroerder. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van grondroerders worden aangewezen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Agrariërs
Netbeheerders
Grondroerders

Verwachte effecten van de regeling

In verband met de vrijstelling van de meldplicht worden de administratieve lasten en de regeldruk verder gereduceerd.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden inhoudelijk te reageren op het concept-wijziging van de wet.

In 2010 zijn voorgenomen wijzigingen van het Besluit- en de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (BION en RION) geconsulteerd. Het ging hierbij o.a. om het onderbrengen van bepaalde defensieterreinen onder het regime van de veiligheidsgebieden, het uitsluiten van de kolkaansluitingen van de verplichte gegevensuitwisseling en verdere uitwerking van de collectieve melding voor agrariërs. Gezien de nieuwe ontwikkelingen die zich ten aanzien van de agrariërs eind 2010 in het dossier hebben voorgedaan, zijn deze wijzigingen nog niet in werking getreden. Dit zal binnenkort alsnog gebeuren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

alle onderdelen