Woonlastenwaarborg energieprestatievergoeding

Het ontwerpbesluit regelt dat de verhuurder bij een woningverbetering waarbij een energieprestatievergoeding overeen wordt gekomen, verplicht is een woonlastenwaarborg aan te bieden aan huurders die langer dan 3 jaar de woning huren. Het doel is dat verhuurders bij het opstellen van de overeenkomst waarborgen dat, bij gelijkblijvend gedrag van de huurder met betrekking tot zijn energiegebruik, de woonlasten na de woningverbetering niet hoger zijn dan de woonlasten voor die verbetering.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-03-2017
Einddatum consultatie 18-04-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met het conceptbesluit wordt geborgd dat, in het geval van een energieprestatievergoeding, de totale woonlasten van huurder, bestaande uit huur en energielasten niet stijgen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verhuurders, huurders.

Verwachte effecten van de regeling

Met de invoering van de woonlastenwaarborg ontstaat er voor de huurder meer zekerheid over de ontwikkeling van zijn woonlasten. Dit kan de drempel verlagen voor de huurder om in te stemmen met een renovatievoorstel en zo helpen bij het realiseren van zeer energie zuinige woningen, zoals nul-op-de-meter woningen.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om partijen de gelegenheid te geven hun zienswijze op het ontwerpbesluit te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op alle onderdelen worden gereageerd.