Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tarieven open overheid

Reactie

Naam Ten Holter Noordam advocaten (mr. dr. Cornelis van der Sluis)
Plaats Rotterdam
Datum 22 december 2021

Vraag1

Wilt u reageren op het conceptbesluit tarieven open overheid? Dan kunt u hier uw reactie opgeven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Door de AMvB te koppelen aan de inwerkingtreding van hoofdstuk 4 (en in de toelichting te suggereren dat een en ander alleen zie top verstrekking na een verzoek op grond van 4.1 Woo) wordt ten onrechte een beperking aangebracht op de reikwijdte van artikel 8.6 van de Woo. Het gaat immers om alle verstrekkingen. Strikt genomen dus ook de verstrekking die zo nodig volgt bij actieve openbaarmaking én (nog logischer) ook bij verstrekkingen die geregeld zijn in artikel 5.5, 5.6 en 5.7 van de Woo. Niet valt in te zien waarom met deze AMvB een beperking moet worden doorgevoerd. Het verdient de voorkeur een regeling te treffen voor alle verstrekkingen op grond van de Woo (hetgeen de tekst van artikel 8.6 ook suggereert).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht