Wet op de politieke partijen

Reactie

Naam J.W. Gerritsen van der Hoop
Plaats Den Bosch
Datum 31 januari 2023

Vraag1

Wat vindt u van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen?
Het wetsvoorstel bevat aan aantal noodzakelijke en goede regelingen mbt organisatie, transparantie en financiering van politieke partijen. Ik vind het een aanfluiting dat het element dat nieuw is, en baanbrekend, als het ware wordt weggestopt in hoofdstuk 11.
Het (voordragen voor) verbieden van een politieke partij bevindt zich op het niveau van de grondrechten in de Grondwet (vrijheid van meningsuiting), en op het niveau van 'landverraad' en 'hoogverraad'. Als het verbieden van partijen al geregeld moet worden, dan zou dat op een meer ernstige manier moeten gebeuren. Als was het maar omdat dat de kans zou bieden om goed te omschrijven en toe te lichten wat we beschouwen als de grondbeginselen van onze rechtsstaat, en hoe die bedreigd kunnen worden.
Partijen als NSB en CPN hebben in het verleden een staatsinrichting voorgestaan die niet democratisch was. En die partijen zijn daarvoor niet verboden. Als er reden is om nu wel te verbieden, laten we dat dan goed uitleggen.
Reeds nu zien we reacties op berichten over het wetsvoorstel die veel een veel te ver gaan. Het lijkt soms op 'jullie houding ,taalgebruik of inhoudelijke standpunten staan me niet aan, dus moeten jullie verboden worden. We hoeven niet bang ter zijn dat de Hoge Raad tzt zo slordig zal zijn, maar laten we in de wet duidelijker zijn, om heksenjachten in de (sociale) media te voorkomen.
De vraag is of smalend doen over onze democratische organen en procedures wel of niet een daadwerkelijke en ernstige bedreiging vormt. Zoals 'nepparlement'. En 'we gaan door tot de regering zwicht'. Het zijn wel ernstige zaken. Wat zeker bedreigend is, dat is het dreigen met/ aanzetten tot/ oproepen tot afschaffen van, of omzeilen van, boycotten van, ontkennen van onze instituties en procedures.